Stanje vašega telesa?

Nudimo zdravstvene preglede celotnega telesa z več kot 200 meritvami.

Kakšno vodo pijete?

Opravljamo zakonsko predpisane analize za ustreznost pitne vode.

Male čistilne naprave

Pregledi delovanja zaradi ugotavljanja, kakšna voda se spusti v okolje.

Skupaj s Civilno iniciativo modro nebo" vas vabimo, da v čim večjem številu podpišete in delite peticijo za "VPIS NEODTULJIVE PRAVICE DO ČISTEGA ZRAKA V USTAVO".

Za podrobnejše informacije obiščite stran: https://www.pravapeticija.com/vpis_neodtujljive_pravice_do_istega_zraka_v_ustavo

Zrak in voda sta vir življenja na našem planetu. Leta 2016 je Slovenija kot edina država na svetu sprejela zakon o neodtuljivi pravici do pitne vode. Poskrbimo, da se s podobnim zakonom zaščiti tudi zrak, ki ga dihamo.

Inštitut za uporabno ekologijo Maribor – IUPEK Maribor, je bil ustanovljen 14.02.2006 kot neprofitna razvojna organizacija. Vsa leta neprekinjeno delujemo in uvrščamo ekologijo v trajnostni razvoj družbe.

Več ...

Projekti

Sodelovali smo pri projektih:

  • Sedimenti v akumulaciji ČHE Kozjak,
  • Water storage business and environmental impact of Kozjak Reservoir: Work Package 4.4.2, Net Node 4: final report,
  • Razvoj tehnologije za odstranjevanje plavja in usedlin pred akumulacijskimi jezovi