Stanje vašega telesa?

Nudimo zdravstvene preglede celotnega telesa z več kot 200 meritvami.

Kakšno vodo pijete?

Opravljamo zakonsko predpisane analize za ustreznost pitne vode.

Male čistilne naprave

Pregledi delovanja zaradi ugotavljanja, kakšna voda se spusti v okolje.

Inštitut za uporabno ekologijo Maribor – IUPEK Maribor, je bil ustanovljen 14.02.2006 kot neprofitna razvojna organizacija. Vsa leta neprekinjeno delujemo in uvrščamo ekologijo v trajnostni razvoj družbe.

Več ...

Projekti

Sodelovali smo pri projektih:

  • Sedimenti v akumulaciji ČHE Kozjak,
  • Water storage business and environmental impact of Kozjak Reservoir: Work Package 4.4.2, Net Node 4: final report,
  • Razvoj tehnologije za odstranjevanje plavja in usedlin pred akumulacijskimi jezovi